Amatorsko

Dlaczego warto być aktywnym amatorem muzyki?

Muzyka rozwija

Wpływ muzyki na mózg człowieka bada się od kilku dziesięcioleci. Z jednego z ostatnio publikowanych badań przeprowadzonych z użyciem rezonansu magnetycznego wynika,
że sposób, w jaki mózg reaguje na muzykę ujawnia, czy słuchający jest muzykiem, czy nie. Oznaczałoby to, że mózg muzyka istotnie różni się od mózgu nie-muzyka.
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180122111204.htm

W Australii dr Anita Collins przekonuje, że do nauki muzyki powinno się przysposabiać już małe dzieci – nie starsze, niż siedmioletnie. Choć już słuchanie muzyki uruchamia mózg w sposób niezwykle rozległy i samo w sobie przynosi wiele korzyści, to wykonywanie muzyki znacznie wyolbrzymia ten efekt. Muzycy posiadają więcej połączeń pomiędzy półkulami mózgu (corpus callosum, inaczej spoidło wielkie mózgu), co daje lepszą efektywność i podwyższa kreatywność wymiany impulsów. Muzycy działają w sposób bardziej efektywny i sprawniej wymyślają twórcze rozwiązania problemów nie dzięki jakiejś nieznanej przewadze, ale dzięki samej konstrukcji ich mózgów. Mają również lepszą pamięć – z badań wynika, że dla muzyka każda warta zapamiętania okoliczność posiada liczne etykiety, np. emocjonalne, wizualne, kontekstowe. Dalej, jak podaje dr Collins, wykonywanie muzyki nie tylko usprawnia poznawczo, ale również pozwala na zachowanie komfortu w trudnym procesie uczenia się. Dźwięk mowy jest dla nowo-narodzonego dziecka tym samym, czym dla nas muzyka, a zaangażowanie w naukę muzyki przed 7 rokiem życia może skutkować wzrostem inteligencji (mierzonej w IQ) dla całej populacji, bez względu na wrodzone talenty osób, które uczestniczą w takiej edukacji.

Muzyka leczy

Jakkolwiek te rewelacje można wykorzystać w planowaniu edukacji (w skali krajowej czy we własnej rodzinie), znane są też skutki angażowania w muzykę przez osoby dorosłe. Dzięki muzykoterapii niejedna osoba odbudowała zdrowie, zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Badania wskazują również, że muzyka może być dobrą metodą zachowania dobrej kondycji mózgu na starość.

Jedną z osób, która szczególnie odczuła uzdrawiające działanie muzyki, jest kojarzona głównie z jazzem artystka Melody Gardot. Została ona muzykiem nie przed wypadkiem, który niemal odebrał jej życie w wieku 19 lat, ale raczej w jego wyniku. Jej mózg był tak rozlegle uszkodzony, że straciła umiejętność mówienia i wykonywania podstawowych czynności, a także miała problem z pamięcią krótkotrwałą, co utrudniało nauczenie się tego wszystkiego na nowo. Dopiero dzięki muzykoterapii odzyskała możliwość prowadzenia normalnego życia. W Internecie dostępnych jest wiele wywiadów z tą artystką opowiadających o wpływie muzyki na proces zdrowienia. Melody Gardot jest jednak tak czy inaczej wybitnym muzykiem i wystarczy jej posłuchać.

Muzyka nie lubi podziałów

Oczywiście znalezienie przykładów podziałów w muzyce jest możliwe, ale jednocześnie trudno znaleźć inną dziedzinę, w której podziały międzyludzkie tak mało by się liczyły. Mam na myśli nie tylko klasyczne podziały (według płci, koloru skóry, wierzeń, pochodzenia, klasy społecznej, przynależności politycznej itd.), ale również rzeczy tak fundamentalne, jak choćby wiek, przy muzykowaniu międzypokoleniowym. Każdy jest wolny do tego, by cieszyła go ta czy inna muzyka i żadne różnice, włączając w to różnice, na które wpływu nie mamy, nie będą miały wpływu na sposób odczuwania muzyki.

Podsumowując, muzyka może być kluczem do zoptymalizowania wrodzonych zdolności, podniesienia ich na wyższy poziom przez sukcesywny rozwój mózgu, może przywrócić zdrowie tak samo, jak pomóc je utrzymać, a także tworzy naturalną platformę porozumienia pomiędzy istotnie różniącymi się ludźmi. Dlatego warto cieszyć się muzyką razem z innymi, najlepiej bawiąc w amatorskie wykonania. Tego rodzaju aktywności bardzo różnią się od huku wielkich stadionowych koncertów – pomijając niebezpieczne dla narządu słuchu decybele – także więziami, które tworzą. Nasz świat cierpi na niedostatek kontaktów międzyludzkich, a nadmiar technologii obniża możliwości poznawcze i zdolność skupienia uwagi, pozostawiając ludziom nieuporządkowane emocje często przeradzające się w poważniejsze problemy. Muzyka może być dobrą odpowiedzią na te problemy i na wiele innych, poznanych i niepoznanych.