CIT-8 w organizacjach pozarządowych

Kilka dni przed zwykłym terminem składania CIT-8 dla większości organizacji, w dniu 22 marca 2019 r. opublikowano rozporządzenie przesuwające termin złożenia deklaracji CIT-8 przez niektóre organizacje pozarządowe.

Od niedawna także organizacje pozarządowe mają obowiązek składania CIT-8 w formie elektronicznej opatrzonej tzw. podpisem elektronicznym. Jest to jedyna forma, w jakiej deklaracja ta może być złożona – nie ma możliwości złożenia tej deklaracji ani w formie papierowej, ani przez ePUAP.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych przesunęło termin złożenia deklaracji CIT-8 do 31 października 2019 r. dla organizacji, (i) których wszystkie dochody były zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, (ii) których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2017 i zakończy przed 1 lipca 2019 r. (czyli na przykład był typowym rokiem podatkowym liczonym od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.) oraz (iii) które w 2018 roku nie składały żadnej deklaracji PIT związanej z zatrudnianiem osób. Przesłanki te muszą być spełnione łącznie. Rozporządzenie obowiązuje od dnia 22 marca 2019 r.

Pełna treść rozporządzenia jest dostępna tutaj.

[powyższy artykuł objęty jest licencją CC BY]