Adres: Al. Grunwaldzka 28/4 (1 p.) | 80-229 Gdańsk


Ponieważ pracuję w kilku lokalizacjach (Warszawa, Gdańsk), proszę kontaktować się ze mną telefonicznie lub przez formularz.

W sprawach pilnych skorzystaj z poniższego formularza, ewentualnie podając w wiadomości swój numer telefonu.

Istnieje też możliwość kontaktu przez LinkedIn i Twittera.

W przypadku podania przez Ciebie danych kontaktowych, będą one przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub kontaktu zwrotnego, a także archiwalnym w celu realizacji obowiązków wynikających z zasad etyki zawodowej.Administratorem Twoich danych osobowych jest Ewa Fabian, z adresem korespondencyjnym: Al. Grunwaldzka 28/4, 80-229 Gdańsk. Masz też możliwość przesłania wiadomości w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie www.ewafabian.pl (powyżej).

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

Twoje dane nie będą poddawane profilowaniu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

Zasady etyki adwokackiej obowiązujące Administratora znajdują się na stronie internetowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie: LINK.

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora związany z odpowiedzią na zapytanie lub prośbę o kontakt zwrotny, a także obowiązek prawny związany z unikaniem konfliktu interesów określony w przepisach etyki zawodowej.

Dane podane w celu kontaktu zwrotnego nie są przekazywane ani udostępniane innym osobom, chyba, że taka prośba będzie wyraźnie objęta zgodą podmiotu danych. Jeśli na Twoją rzecz prowadzona będzie obsługa prawna, zostanie Ci przekazany osobny obowiązek informacyjny RODO. Przekazanie lub udostępnienie może mieć miejsce na podstawie przepisów prawa, w przypadku, kiedy Administrator jest do tego zobligowany i jednocześnie nie łamie obowiązku ochrony tajemnicy zawodowej. Dane są przetwarzane na podstawie umowy przez The Camels, ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź, Polska, NIP: PL728-266-32-34, dostarczającego hostingu.

Co do zasady dane przechowywane są przez okres 10 lat.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego (możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał Ci dane do innego administratora, jednakże zrobi to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci jednak tylko co do tych danych, które Administrator przetwarza na podstawie umowy lub na podstawie zgody).

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych powyżej.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub e-mailowy Administratora.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podając swoje dane kontaktowe takie jak telefon lub e-mail wyrażasz zgodę na kontakt zwrotny za pośrednictwem telefonu lub wiadomości e-mail.