Prowadzę jednoosobową kancelarię adwokacką specjalizującą się w obsłudze spraw sądowych oraz obsłudze prawnej przedsiębiorców i startupów. Od początku 2019 roku pracuję w Gdańsku i Warszawie.

Prowadzę obsługę spraw w projektach krajowych i międzynarodowych, w języku angielskim i polskim. 

Przygotowuję też wnioski o finansowanie publiczne projektów naukowych i wdrożeniowych. 


W 2015 roku uzyskałam nagrodę Rising Stars Gazety Prawnej.


DOŚWIADCZENIE

Zajmuję się obsługą prawną od ponad 10 lat.

Pracowałam w Polsce w kancelariach międzynarodowych i mniejszych podmiotach (butikach prawniczych), za granicą dla kancelarii prawnych oraz dla Izby Handlowej w Sztokholmie – Instytutu Arbitrażowego SCC, oraz w instytucjach naukowo-badawczych (CZIiTT Politechniki Warszawskiej).

Posiadam wiedzę o specyfice działania instytucji naukowych oraz napisałam kilka prac naukowych w języku polskim i angielskim. PRO-BONO i PROJEKTY NAUKOWE

Przez cały okres kariery prawniczej zajmowałam się obsługą pro-bono dla dużych instytucji kultury, fundacji zarządzających prawami autorskimi, stowarzyszeń prowadzących działalność charytatywną dla osób najuboższych, a także obsługą spraw osób fizycznych: m.in. artystów, dziennikarzy, osób represjonowanych podczas wojny. Brałam udział w projektach naukowych jako prawnik i jako badacz. 


W swojej obecnej działalności rezerwuję czas dla instytucji zajmujących się projektami związanymi z edukacją, badaniami i innowacyjnością.

Aktualnie współpracuję z Fundacją Rozwoju Edukacji Elektronicznej z główną siedzibą w Warszawie.


W miarę możliwości publikuję artykuły wpisujące się w szeroko rozumiany rozwój gospodarki opartej na wiedzy.


JAKIMI SPRAWAMI SIĘ ZAJMOWAŁAM?

Obsługiwałam różnorodne spory sądowe i okazjonalnie arbitrażowe, w tym zajmując się:

 • przygotowywaniem pozwów odszkodowawczych i windykacyjnych dla podmiotów o różnych profilach działalności
 • sprawami o naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich, wizerunku, obowiązkami wynikającymi z prawa prasowego
 • obroną przed roszczeniami dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w szerokim spektrum specjalizacji
 • sprawami z zakresu prawa nieruchomości
 • zawiłościami postępowania egzekucyjnego
 • sprawami upadłościowymi
 • likwidacją szkód ubezpieczeniowych
 • sprawami w dziedzinie prawa rynku kapitałowego
 • sprawami związanymi z dystrybucją, franczyzą, agencją, nieuczciwą konkurencją etc.

a także:

 • negocjacjami
 • obsługą postępowań na etapie wniosków o udzielenie zabezpieczenia (majątkowego i niemajątkowego)
 • działaniami na etapie „notice and take down”
 • przygotowywaniem strategii przed podjęciem działań.

Nie każdą sprawę udaje się zakończyć ugodą, ale najczęściej warto próbować – zachowując bezpieczeństwo komunikacji pomiędzy stronami. W prawie każdym przypadku ugoda jest rozwiązaniem najbardziej efektywnym kosztowo.

Posiadam również doświadczenie w:

 • przygotowywaniu i opiniowaniu projektów umów, w tym umów licencyjnych i franczyzowych, jak również umów związanych zarówno z działalnością sektora prywatnego, jak i publicznego (umowy o dofinansowanie i ich pochodne), w tym umów wielostronnych – moje podejście do sporządzania i opiniowania umów jest szczególne dzięki wieloletniemu doświadczeniu w obsłudze spraw na etapie sporów wynikających z umów
 • przygotowywaniu opinii prawnych w strategicznych aspektach działalności
 • przygotowywaniu regulaminów świadczenia usług dostępnych on-line, w tym polityki prywatności, a także w podstawowym zakresie dokumentacji RODO, oraz
 • przygotowywaniu ugód, także kończących zawiłe, wieloletnie spory.

EDUKACJA I ZAINTERESOWANIA

Ukończyłam stacjonarne studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2010 roku oraz studium Prawa Własności Intelektualnej UW w 2013 roku. Aplikację adwokacką ukończyłam w 2014 roku w Warszawie.

Interesuję się rozwojem zastosowań technologii blockchain w dziedzinie własności intelektualnej, w szczególności w branży muzycznej, czemu poświęciłam swoją ostatnią dłuższą publikację.